autodesk.gif

1327964400_eduroam_logo.png

academy2crgb_94x89.gif

akreditovane_stredisko.gif

logo_msita_program.gif

msdnaa_logo_stacked_color.gif

pil_coe_black.jpg

univ3.jpg

univ2-logo.gif

hitklastr.gif

cteni_pomaha.gif

1359241200_krkraj.gif

1370296800_opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz.jpg

ca_banner.gif

Zápis VOŠ

Připomínáme, že datum zápisu uchazečů a studentů VOŠ proběhne 28. 8. 2015 od 10:00 v místnosti 317 (Studijní oddělení). Případné omluvy, pokud se nemůžete dostavit, adresujte na třídního učitele VOŠ: trnka@kyberna.cz.

Zahájení školního roku 2015/2016

Nový školní rok bude pro žáky 2. - 4. ročníků zahájen v úterý 1. září 2015 v 9:00. Třída T4 mimořádně zahajuje v 11:00!!!!!

Slavnostní zahájení pro žáky prvního ročníku proběhne 1. září 2015 ve 13:00 v kinosále v budově školy.

Domov mládeže je otevřen 31.8. od 16:30. (První ročníky se mohou ubytovávat i 1.9. od 9:00 hod. do 12:30 hod.)

 

První ročníky si pro zajištění stravování vyplní přihlášku, kterou najdou na http://www.jidelnahradecka.cz/

Jako indentifikační kartu pak použijí nově vystavený ISIC. Jeho identifikační číslo předá školní jídelně škola.

 

1.9. budou ve školní jídelně u registrace (pokladna napravo po vstupu do budovy) velké fronty!!!

Nabízíme našim 1. ročníkům možnost zaslat vyplněnou přihlášku ke stravě včetně přístupových kódů na e-mial školy: info@ssakhk.cz a my zajistíme zaevidování přihlášky včetně vstupního poplatku.

Stravu pak lze objednávat přes internet (min 24hodin předem) a platby provádět na účet školní jídelny.

Kdo bude mít objednán oběd i na 1.9. může si vysvednout průkazku ISIC v kanceláři školy před slavnostním zahájením.

 

Výtvarný kurz pro grafiky

První a druhé ročníky uměleckého oboru střední školy a vyšší odborné školy (G1, G2, X1 a X2) se v termínu od 7. do 11. září 2015 zúčastní výtvarného kurzu, který proběhne v oblasti Turnovska. Ubytování včetně plné penze a pitného režimu je zajištěno. Bližší informace dostanou žáci během prvního týdne školního roku.

Upozornění pro nově nastupující žáky

Bohužel škola postrádá u některých nově nastupujících žáků správně vyplněnou žádost o průkaz ISIC, doplněnou vhodnou fotografií (některé fotografie vydavatel odmítl akceptovat - žáci s kódem 15504, 15518, 15108). 

Komu chybí žádost nebo není úplná lze dohledat v sekci výsledků přijímacího řízení. Jde o žlutě podbarvené záznamy.

Doplnění prosím proveďte co nejdříve, aby bylo možno průkaz vystavit. K žádosti lze použít i formulář na stánkách www.isic.cz

nebo formulář zaslaný s pozvánkou a naskenovat jej i s fotografií (vyrobenou podle požadavků na průkazkové fotografie) a zaslat na e-mail:  info@ssakhk.cz 

 

Seznam aktualizován 24.8.2015 v 13:08

Další termín zkoušek profesních kvalifikací "Elektromontér fotovoltaických systémů"

Zkoušku profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů plánujeme na 2.10 a 3.10. 2015.

Podrobnosti o přihlášce a zkoušce najdete ZDE.

Nejlepší programátor republiky je z Kyberny

Podobně jako v minulých letech i na sklonku letošního školního roku se zúčastnili naši 3 žáci republikového finále Soutěže v programování. A stejně jako v minulých letech i letos obsadili první příčky. První místo v soutěži obhájil Radomír Žemlička (T4) a na čtvrtém místě skončil Lukáš Veteška (T3). Děkujeme za vzornou reprezantaci, Radkovi přejeme hodně štěstí při studiu na ČVUT a Lukášovi hodně úspěchů v posledním ročníku Kyberny.

Doporučené parametry notebooků pro nastupující žáky

Navržené prametry najdete zde

Ze zkušeností víme, že pro úspěšné studium stačí i notebooky s horšími parametry. Nově navržené parametry jsou pro notebook, který by měl morálně vydržet po celou dobu studia.

Doporučen je motivační přístup - koupě nového notebooku jako odměna za první pololetí studia.

Maturity - podzim 2015

Praktická maturitní zkouška třídy G4 proběhne na SŠ a VOŠ AK od 17. do 28. srpna 2015.

Písemné zkoušky (DT+PP) společné části maturitní zkoušky proběhnou na spádové škole v termínu od 1. do 7. září 2015.

Praktická maturitní zkouška třídy T4 a I4 proběhne na SŠ a VOŠ AK ve 2 dnech v týdnu od 7. do 11. září 2015.

Ústní maturitní zkoušky žáků tříd G4, I4 a T4 proběhnou na SŠ a VOŠ AK v termínu od 14. do 16. září 2015.

Poslední volná místa v příštím školním roce

Na oboru Informační technologie (ŠVP Programování a ŠVP Počítačové sítě) je v tuto chvíli pro příští školní rok volných 5 míst.

Na oboru Multimediální tvorba (ŠVP Počítačová grafika) jsou aktuálně pro školní rok 2015/2016 volná 4 místa.

Přihlášky zasílejte na sekretariát školy. Budou vyřizovány podle data doručení.

Návrhář software - zahajujeme 12. června

Škola bude pilotně ověřovat profesní kvalifikaci NÁVRHÁŘ SOFTWARE.

 

Termín zahájení školení: 12. června 2015 v 15:00

Počet výukových hodin: 200

Výuka:         pá - ne 1x za 14 dnů (12.-14.6.; 26.-28.6)

                     termíny výuky o prázdninách dohodneme dle možností účastníků během prvního setkání

 

Maximální počet účastníků: 12

Výuka a zkouška: v rámci pilotního ověřování zdarma

Ubytování: můžeme zajistit na domově mládeže

Dotazy zasílejte na mail: rejthar@kyberna.cz 

Zájemcům přihlášku zašleme.

DOD (Dny otevřených dveří) ve školním roce 2015/2016 pro SŠ a VOŠ 

Pro zájemce o studium na SŠ a VOŠ jsme připravili dny otevřených dveří, které se konají vždy jednou měsíčně v pátek, nebo v sobotu.

 

Nejbližší proběhne v:

pátek - 16. října 2015 od 14:00 do 17:00

 

Návštěvu školy doporučujeme minimálně hodinu před ukončením DOD!

Těšíme se na Vás v dalších termínech:

pátek - 11. prosince 2015; 12. února 2016

sobota - 21. listopadu 2015; 16. ledna a 12. března 2016 od 9:00 do 13:00

pro zájemce o VOŠ připravujeme ještě DOD 27. května a 24. června 2016

 

Přihlášky  ke studiu je možné podávat na sekretariát školy.

Foto: Z DOD 18. ledna 2013


DOD01 DOD02 DOD03 DOD04 DOD05 DOD06 DOD07 DOD09

Proběhl první termín přijímaček na VOŠ

První termín přijímacích zkoušek na naši VYŠŠÍ ODBORNOU ŠKOLU v  oboru Počítačová umění a design proběhl za účasti sedmi uchazečů, z nichž někteří představili vysoce kvalitní portfolia z oblasti malby, obalového designu, konceptuální grafické tvorby, filmu a 3d grafiky. Zájem byl i o webový a herní design. Asi stejný počet se přihlásil na druhý termín, který následuje 29. června 2015. Děkujeme všem za účast.

Výsledky povinných i nepovinných didaktických testů společné části MZ

Všichni žáci, kteří konali didaktické testy z českého a anglického jazyka u zkoušky uspěli.

Všichni žáci uspěli i v písemné práci z českého jazyka.

Výsledky písemné práce z anglického jazyka jsou také potěšující, všichni žáci v testu uspěli.

Jedna žákyně těsně (2 body) neuspěla v didaktickém testu z matematiky. Ostatní žáci, kteří konali povinnou zkoušku z matematiky ji složili úspěšně.

Výsledky z didaktického testu MATEMATIKA+ jsou zveřejněny. Celkově propadlo u testu 20% žáků. Naše škola si opět vedla nadprůměrně. Neuspěli 2 žáci z celkem 19 žáků, kteří zkoušku konali. Při posuzování úspěchu či neúspěchu školy je třeba brát v potaz jednak kolik studentů se odvážilo na zkoušku jít a jednak výsledky samotné zkoušky. Jsou některé průmyslovky, kde šli ke zkoušce třeba pouze dva nejlepší žáci a jsou školy (třeba jako naše škola) kde šla ke zkoušce více než polovina žáků. Potom výsledek 2 neúspěšných, tedy přibližně 10%, je výsledkem přijatelným, zvláště uvážíme li, že soutěží naši žáci převážně se žáky gymnázií, kde chybí odborná výuka.

 

Děkujeme žákům za jejich výkon u státních zkoušek.

Kyberna sklízí úspěchy v Náchodě

Jako v předchozích letech, i letos naši studenti zabojovali na soutěži studenstkých filmů. Studenti si odvezli čestné uznání v kategorii Hraný film za snímky Chci tě a Kamufláž.

Gratulujeme.

Nejlepší programátoři kraje jsou z Kyberny

 

Jako tradičně naši studenti opanovali krajské kolo "programátorské olympiády". Kategorii aplikační software - tvorba webu vyhrál Radomír Žemlička (T4) a v kategorii programovací jazyky na prvním místě skončil Lukáš Veteška (T3), na druhém Adrian Hlavatý (T2), na třetím Martin Pavlíček (T4) a na čtvrtém Filip Kopecký (I4). Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v republikovém finále. Kompletní výsledky najdete na stránkách Baráku.

Výsledky Krajské filmové soutěže pro Královéhradecký kraj 2015

V letošním roce Kyberna vedla. Z krajského kola postoupilo do republikového 5 snímků. Chci tě Jiřího Česáka, Kamufláž skupiny studentů čtvrtého ročníku, MMOTHS Jakuba Resla, Ode mlýna ke mlýnu Honzy Janáse a Savant – Rise Up Antonie Hálkové. Všem výhercům a účastníkům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v republikovém finále

HACKATHON

 

Ve středu 29. dubna 2015 se uskuteční v Coolworkingu soutěž pro vývojáře Hackathon. Bližší informace a přihlášku najdete zde.

Networking Academy Games 2015 - kategorie středních škol HS3


V pátek 27.3. 2015 se opět v prostorách Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze konal již 10. ročník celostátní soutěže pro střední školy Networking Academy Games 2015, který od 1.ročníku naše škola spoluorganizuje.

Jako každý rok jsme vyslali ty nejlepší studenty, aby nás reprezentovali v kategorii HS3 – soutěž družstev.
Letos nás v kategorii družstev do 21 let reprezentovali studenti třetího a čtvrtého ročníku Jan Michalík, Jan Stránský a Lukáš Pirohanič.

Umístili se na krásném 4. místě ze 13 přihlášených středních škol z celé republiky (celkový počet akademií CCNA je 73).
V praktické části byli naši studenti dokonce na 2. místě, bohužel jim to pokazila teoretická část.
 

VŠEM STUDENTŮM GRATULUJEME!

Výsledkovou listinu naleznete na www.netacad-games.cz/vysledky
Více na oficiálních stránkách www.netacad-games.cz.
Všechny fotky ze soutěže naleznete na http://www.netacad-games.cz/foto-2015
O soutěži napsali také novinky.cz viz http://www.novinky.cz/kariera/333918-studenti-se-utkali-na-soutezi-cisco-networking-academy-games-v-praze.html

Nejlepší programátoři okresu jsou z KYBERNY

 

V sobotu proběhlo v Domě dětí a mládeže v Hradci Králové okresní kolo "programátorské olympiády". A jako již tradičně naši studenti vybojovali první místa. Z třinácti postupujicích do krajského kola, je devět studentů Kyberny. V kategorii programovací jazyky se na prvním místě umístil Lukáš Veteška (T3), na druhém Adrian Hlavatý (T2), na třetím David Erben (T2), na čtvrtém Filip Kopecký (I4), na pátém Martin Pavlíček (T4) a na sedmém Jan Michalík (T3). Kategorii aplikační software - tvorba webu vyhrál Radomír Žemlička (T4), na třetím místě skončil Jiří Gracík (I4) a na pátém Martin Žitný (T2). Gratulujeme k postupu a přejeme hodně štěstí v krajském kole. Kompletní výsledky najdete na stránkách Baráku.

KYBERNA - druhá nejúspěšnější odborná škola v republice

 

Jako tradičně se naše škola zapojila do projektu Excelence - Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014. Do soutěže se zapojilo 32 středních škol Královehradeckého kraje. Jako nejlepší v kraji bylo vyhodnoceno Jiráskovo gymnázium v Náchodě, za ním skončilo Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové a 3. pozici získala naše škola, která za výsledky v soutěžích obdržela celkem 135.795,- Kč.

Celorepublikově se do projektu zapojilo právě 400 škol, ani v tomto přehledu si naše škola nevedla špatně, skončila na 28. místě. Před námi se umístila v naprosté většině gymnázia. Z odborných škol nás předstihla pouze Střední průmyslová škola chemická z Brna a Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky skončila na 2. místě.

Naše škola, podobně jako v minulých letech, nemá konkurenci mezi soukromými školami a opět byla nejlepší. Za námi skončilo prestižní gymnázium PORG (jedině vloni nás předstihlo) i 1.soukromé jazykové gymnázium z Hradce Králové. Ostatní soukromé školy jsme pak porazili více než dvojnásobným bodovým rozdílem.

Kompletní výsledky programu Excelence najdete na webu MŠMT.

Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci a přejeme hodně úspěchů do dalších soutěží.

EXPO SCIENCE AMAVET - cesta do světa pro úspěšné studenty

 

Ve čtvrtek a pátek 19. a 20. března 2015 se v Pardubicích konalo regionální kolo soutěže EXPO SCIENCE AMAVET. Do národního finále Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže v Praze postoupily 3 práce našich studentů - Jan MichalíkJiří Šolc (oba T3) uspěli s projektem DOGIES, Jan Michalík (T3) s prací 3D Engine. Největší úspěch sklidil projekt studentů Lukáše Vetešky (T3)Davida Podzimka (T1) QEditor - 3D editor terénu, neboť tato práce postoupila i do mezinárodní Vernadského soutěže v Moskvě. Gratulujeme k úspěchu a přejeme hodně štěstí v dalších kolech.

Přijímací řízení na VOŠ

 

Přijímací řízení na VOŠ Počítačová umění a design proběhne v těchto termínech:

1. kolo       1. června 2015

2. kolo     29. června 2015

Přijímací řízení je jednokolové, každý uchazeč se musí zúčastnit minimálně jednoho kola. Přihlášku zasílejte na adresu školy. Bližší podrobnosti naleznete zde.