Výsledky povinných i nepovinných didaktických testů společné části MZ

 

Všichni žáci, kteří konali didaktické testy z českého a anglického jazyka u zkoušky uspěli.

 

Všichni žáci uspěli i v písemné práci z českého jazyka.

 

Výsledky písemné práce z anglického jazyka jsou také potěšující, všichni žáci v testu uspěli.

 

Jedna žákyně těsně (2 body) neuspěla v didaktickém testu z matematiky. Ostatní žáci, kteří konali povinnou zkoušku z matematiky ji složili úspěšně.

 

Výsledky z didaktického testu MATEMATIKA+ jsou zveřejněny. Celkově propadlo u testu 20% žáků. Naše škola si opět vedla nadprůměrně. Neuspěli 2 žáci z celkem 19 žáků, kteří zkoušku konali. Při posuzování úspěchu či neúspěchu školy je třeba brát v potaz jednak kolik studentů se odvážilo na zkoušku jít a jednak výsledky samotné zkoušky. Jsou některé průmyslovky, kde šli ke zkoušce třeba pouze dva nejlepší žáci a jsou školy (třeba jako naše škola) kde šla ke zkoušce více než polovina žáků. Potom výsledek 2 neúspěšných, tedy přibližně 10%, je výsledkem přijatelným, zvláště uvážíme li, že soutěží naši žáci převážně se žáky gymnázií, kde chybí odborná výuka.

 

                                  Děkujeme žákům za jejich výkon u státních zkoušek.                          

 

Prázdninové dílny na Kyberně 13. - 19. července 2015

 

Již tradičně nabízíme letní prázdninové kurzy se zaměřením na počítačovou animaci, kinematografii, fotografii, tvorbu webových stránek, programování a robotiku. Dílny jsou určeny především pro žáky základních škol ve věku 12–15 let, kteří se o nabízené obory zajímají. Více inoformací.

 Návrhář software - změna termínu

 

Škola bude pilotně ověřovat profesní kvalifikaci NÁVRHÁŘ SOFTWARE.

Termín zahájení školení:    29. května 2015 

Počet výukových hodin:       200

Výuka:         pá - ne 1x za 14 dnů (29.-31.5.; 12.-14.6.; 26.-28.6) - lze upravit dle dohody účastníků

                     termíny výuky o prázdninách dohodneme dle možností účastníků během prvního setkání

Maximální počet účastníků:       12

Výuka a zkouška:      v rámci pilotního ověřování zdarma

Ubytování:           můžeme zajistit na domově mládeže

Dotazy zasílejte na mail: rejthar@kyberna.cz 

Zájemcům přihlášku zašleme.

Poslední volná místa v příštím školním roce

 

Na oboru Informační technologie (ŠVP Programování a ŠVP Počítačové sítě) je v tuto chvíli pro příští školní rok volných 5 míst.

Na oboru Multimediální tvorba (ŠVP Počítačová grafika) jsou aktuálně pro školní rok 2015/2016 volná 4 místa.

Přihlášky zasílejte na sekretariát školy. Budou vyřizovány podle data doručení.

Nejlepší programátoři kraje jsou z Kyberny

 

Jako tradičně naši studenti opanovali krajské kolo "programátorské olympiády". Kategorii aplikační software - tvorba webu vyhrál Radomír Žemlička (T4) a v kategorii programovací jazyky na prvním místě skončil Lukáš Veteška (T3), na druhém Adrian Hlavatý (T2), na třetím Martin Pavlíček (T4) a na čtvrtém Filip Kopecký (I4). Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v republikovém finále. Kompletní výsledky najdete na stránkách Baráku.

Výsledky Krajské filmové soutěže pro Královéhradecký kraj 2015

V letošním roce Kyberna vedla. Z krajského kola postoupilo do republikového 5 snímků. Chci tě Jiřího Česáka, Kamufláž skupiny studentů čtvrtého ročníku, MMOTHS Jakuba Resla, Ode mlýna ke mlýnu Honzy Janáse a Savant – Rise Up Antonie Hálkové. Všem výhercům a účastníkům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v republikovém finále

DOD (Dny otevřených dveří) ve školním roce 2014/2015 pro SŠ a VOŠ 

I na letošní školní rok jsme připravili pro zájemce o studium na SŠ a VOŠ dny otevřených dveří, které se konají vždy jednou měsíčně v pátek, nebo v sobotu.

 

Nejbližší proběhne v:

pátek - 15. května 2015 od 14:00 do 17:00 - pro zájemce o VOŠ!!!!!!

 

Návštěvu školy doporučujeme minimálně hodinu před ukončením DOD!

Těšíme se na Vás v dalších termínech:

pátek - 15. května 2015, 5. června 2015 - tyto DOD jsou určeny pro zájemce o studium na VOŠ!!!

Další termíny pro zájemce o studium na SŠ se uskuteční až ve školním roce 2015/2016.

 

Přihlášky  ke studiu je možné podávat na sekretariát školy.

Foto: Z DOD 18. ledna 2013


DOD01 DOD02 DOD03 DOD04 DOD05 DOD06 DOD07 DOD09

HACKATHON

 

Ve středu 29. dubna 2015 se uskuteční v Coolworkingu soutěž pro vývojáře Hackathon. Bližší informace a přihlášku najdete zde.

Networking Academy Games 2015 - kategorie středních škol HS3


V pátek 27.3. 2015 se opět v prostorách Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze konal již 10. ročník celostátní soutěže pro střední školy Networking Academy Games 2015, který od 1.ročníku naše škola spoluorganizuje.

Jako každý rok jsme vyslali ty nejlepší studenty, aby nás reprezentovali v kategorii HS3 – soutěž družstev.
Letos nás v kategorii družstev do 21 let reprezentovali studenti třetího a čtvrtého ročníku Jan Michalík, Jan Stránský a Lukáš Pirohanič.

Umístili se na krásném 4. místě ze 13 přihlášených středních škol z celé republiky (celkový počet akademií CCNA je 73).
V praktické části byli naši studenti dokonce na 2. místě, bohužel jim to pokazila teoretická část.
 

VŠEM STUDENTŮM GRATULUJEME!

Výsledkovou listinu naleznete na www.netacad-games.cz/vysledky
Více na oficiálních stránkách www.netacad-games.cz.
Všechny fotky ze soutěže naleznete na http://www.netacad-games.cz/foto-2015
O soutěži napsali také novinky.cz viz http://www.novinky.cz/kariera/333918-studenti-se-utkali-na-soutezi-cisco-networking-academy-games-v-praze.html

Nejlepší programátoři okresu jsou z KYBERNY

 

V sobotu proběhlo v Domě dětí a mládeže v Hradci Králové okresní kolo "programátorské olympiády". A jako již tradičně naši studenti vybojovali první místa. Z třinácti postupujicích do krajského kola, je devět studentů Kyberny. V kategorii programovací jazyky se na prvním místě umístil Lukáš Veteška (T3), na druhém Adrian Hlavatý (T2), na třetím David Erben (T2), na čtvrtém Filip Kopecký (I4), na pátém Martin Pavlíček (T4) a na sedmém Jan Michalík (T3). Kategorii aplikační software - tvorba webu vyhrál Radomír Žemlička (T4), na třetím místě skončil Jiří Gracík (I4) a na pátém Martin Žitný (T2). Gratulujeme k postupu a přejeme hodně štěstí v krajském kole. Kompletní výsledky najdete na stránkách Baráku.

KYBERNA - druhá nejúspěšnější odborná škola v republice

 

Jako tradičně se naše škola zapojila do projektu Excelence - Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014. Do soutěže se zapojilo 32 středních škol Královehradeckého kraje. Jako nejlepší v kraji bylo vyhodnoceno Jiráskovo gymnázium v Náchodě, za ním skončilo Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové a 3. pozici získala naše škola, která za výsledky v soutěžích obdržela celkem 135.795,- Kč.

Celorepublikově se do projektu zapojilo právě 400 škol, ani v tomto přehledu si naše škola nevedla špatně, skončila na 28. místě. Před námi se umístila v naprosté většině gymnázia. Z odborných škol nás předstihla pouze Střední průmyslová škola chemická z Brna a Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky skončila na 2. místě.

Naše škola, podobně jako v minulých letech, nemá konkurenci mezi soukromými školami a opět byla nejlepší. Za námi skončilo prestižní gymnázium PORG (jedině vloni nás předstihlo) i 1.soukromé jazykové gymnázium z Hradce Králové. Ostatní soukromé školy jsme pak porazili více než dvojnásobným bodovým rozdílem.

Kompletní výsledky programu Excelence najdete na webu MŠMT.

Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci a přejeme hodně úspěchů do dalších soutěží.

EXPO SCIENCE AMAVET - cesta do světa pro úspěšné studenty

 

Ve čtvrtek a pátek 19. a 20. března 2015 se v Pardubicích konalo regionální kolo soutěže EXPO SCIENCE AMAVET. Do národního finále Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže v Praze postoupily 3 práce našich studentů - Jan MichalíkJiří Šolc (oba T3) uspěli s projektem DOGIES, Jan Michalík (T3) s prací 3D Engine. Největší úspěch sklidil projekt studentů Lukáše Vetešky (T3)Davida Podzimka (T1) QEditor - 3D editor terénu, neboť tato práce postoupila i do mezinárodní Vernadského soutěže v Moskvě. Gratulujeme k úspěchu a přejeme hodně štěstí v dalších kolech.

Přijímací řízení na VOŠ

 

Přijímací řízení na VOŠ Počítačová umění a design proběhne v těchto termínech:

1. kolo       1. června 2015

2. kolo     29. června 2015

Přijímací řízení je jednokolové, každý uchazeč se musí zúčastnit minimálně jednoho kola. Přihlášku zasílejte na adresu školy. Bližší podrobnosti naleznete zde.

Naši studenti se zúčastnili 7. ročníku národního kola soutěže "Bobřík informatiky"

Soutěžilo se v kategoriích „Junior“ (studenti 1. a 2. ročníků) a „Senior“ (studenti 3. a 4. ročníků) technických oborů.

Z naší školy se zúčastnilo celkem 94 studentů.

Otázky se lišily svojí náročností, zaměřením a způsobem řešení.

Jednalo se o digitální gramotnost, informační technologie v každodenním životě, technické otázky, společenské souvislosti používání technologií, algoritmizace a programování, porozumění informacím a jejich reprezentace, strukturám a řešení problémů (hádanky, logika, matematické základy informatiky).

Více informací o soutěži na oficiálních stránkách soutěže www.ibobr.cz

Výsledky soutěže nás velice potěšily:

1. V kategorii „Junior“ soutěžilo celkem 8342 studentů.

Nejlepším řešitelem byl student Martin Žitný (T2), který se umístil společně s dalšími devíti studenty z jiných škol na 33. místě.

2. V kategorii „Senior“ soutěžilo celkem 4233 studentů.

Nejlepší z našich byl Tomáš Balihar (T4), který se umístil na nádherném 14. místě.

 

Kompletní výsledky a úspěchy dalších našich studentů naleznete na www.ibobr.cz/vysledky-skoly

Gratulujeme!

Projektové dny

 

ST   19. listopadu       - zahájení projektů (2 hodiny 8:45 - 10:30)

PO  24. listopadu

ÚT     2. prosince

ST    10. prosince

PÁ    19. prosince

ČT    15. ledna 2015

EU - peníze středním školám

 

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vzniklo na naší škole 6 sad DUMů, jejich seznam a kontakt pro zaslaní najdete zde

Pozvánka na den otevřených dveří společnosti Foxconn

 

Společnost Foxconn v Pardubicích Vás srdečně zve na Den otevřených dveří dne 18. 10. 2014.

Je připraven bohatý program pro děti i  dospělé. Kromě prohlídek výroby budete mít možnost konzultovat nabídky pracovních pozic. Neváhejte a přijďte se podívat do jejich společnost.

 

Oficiální pozvánku naleznete zde http://www.foxconn.cz/news/85/66/Pozvanka-na-Den-otevrenych-dveri/

 

Designblok navštívily všechny grafické ročníky včetně zájemců z VOŠ

Dva autobusy a devadesát lístků, to je přibližně deset tisíc, které je nutné každoročně investovat, aby si naši talentovaní studenti dokázali představit svou kariéru v rámci současných designérských trendů. Návštěvu Designbloku můžete využít hned z několika hledisek. Primárně jde o sama vystavovaná díla, často vítězná v mezinárodních designérských soutěžích – dotýkat se jich a zkoušet jejich ergonomii (mezi vystavovateli byl i mediálně známý Philippe Starck). Neméně důležitým je všímat si samotných instalací, improvizace v prostoru, využití světel a doplňkových materiálů, interaktivních zábavných prvků, kterými designér přitahuje pozornost i k věcem čistě užitkovým a málo výrazným. Velice interesantním je pak dobrý nápad pořádat Designblok v historických prostorách před rekonstrukcí, kam se jinak nelze podívat. Dobrým příkladem byla například barevně ozářená instalace tisíců porcelánových hrnečků na vysokých tenkých nožkách vlnící se skrze tři bývalé pokoje secesního hotelu Evropa. Voňavé espreso vám zde připravily ochotné a informace poskytující hostesky. TR

Seznam děl k maturitní zkoušce

 

z českého jazyka a literatury je zveřejněn na IS školy. 

Exkurze na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

 

Třídy T3, I4T4 navštíví ve středu  1. října 2014 Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Odjezd od školy v 7:00, návrat ke škole v cca 17:30.

Úspěch kybernetů na The 48 Hour Film Project

Dva týmy současných studentů a jedena skupina čerstvých absolventů se zúčastnily mezinárodní soutěže The 48 Hour Film Project. Jedná se o prestižní soutěž začínajících filmařů, proto jsme rádi, že jsme mohli do soutěže vyslat dva studentské týmy, sice se v hodnocení neumístily, ale skupinu studentů 4. ročníku oboru Počítačová grafika přítomné publikum v kině ocenilo jedním z největších aplausů celého festivalu. Snímek s názvem "Kamufláž" můžete shlédnout zde.
Největší radost nám potom udělali naši absolventi, kteří s filmem "Výtah" vyhráli cenu za nejlepší střih.

Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů

Volná místa na VOŠ

 

Dosud máme několik volných míst na VOŠ v oboru Počítačová umění a design. Zájemci kontaktujte nás na telefonu školy 495 518 777. Bližší informace v sekci VOŠ.

Nástup 21. generace studentů Kyberny

Botičky prvního ročníku grafiků v záři roku 2014 na Kyberně vypadají svěží a elegantní.

 

Slavnostní zahájení proběhlo velkolepě v univerzitní aule. Její výzdoba příjemně překvapila, tři nové třídy nadějných mladých tváří otevřelo 21. rok existence školy, jak sdělil přednášející pan ředitel. Gratulujeme.  Více v //komentáři. 

 

 

Požadavky na HW (notebooky) pro školní rok 2014 - 2015 naleznete zde!

 

Kyberna – studentský land art

  

Jedna ze sportovně-turistických akcí Kyberny

Po náročném závěru druhého pololetí si jeli také žáci tříd G1 a G2 zaslouženě odpočinout na školní turisticko-sportovní akci do obce Štěnkov nedaleko Třebechovic pod Orebem. Po pondělní dobrodružné plavbě po řece Orlici z Týniště do Štěnkova tvořili v úterý žáci autorský land art, neboli umění tvořené z přírodních materiálů v prostředí štěnkovského venkova. Některé vytvořené práce byly natolik zdařilé, že zaujali i místní obyvatelstvo. Ukázalo se, že krátké odpočinutí si od počítačové práce návratem k písku, vodě, hlíně, kamení a dřevu prospívá modernímu digitalizovanému člověku po všech stránkách. Přejeme proto všem krásné prázdniny pokud možno strávené v přírodě! SV

 

Nejlepší programátoři jsou z KYBERNY

 

Obě kategorie v ústředním kole Soutěže v programování ovládli studenti Kyberny. V oblasti tvorba webu zvítězil Radomír Žemlička (T3), který bude ještě ve středu bojovat mezi pěti finalisty v soutěži o nejlepšího studenta. V kategorii programovací jazyky zvítězil letošní maturant Pavel Bezstarosti (T4) a na třetím místě skončil Lukáš Veteška (T2). Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k velkému úspěchu.

 

Přehled soutěží - podklad pro stipendium

 

Na úřední desce školy je vyvěšen přehled soutěží za školní rok 2013/2014. Tento seznam slouží jako podklad pro výpočet stipendia pro příští školní rok. Případné nesrovnalosti hlaste na sekretariátu školy nejpozději do pátku 20. června 2014 do 14:00. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Program projektového dne - 19. červen - ZMĚNA!!!!!!!

Prezentace projektu č. 4 Baby story bude z organizačních důvodů oproti rozpisu posunuta na pozdější dobu, projekty 1. bloku budou tedy prezentovat v dřívějším čase.  Další případné změny budou uveřejněny během projektového dne.

 

9:00       ZAHÁJENÍ
od do projekt kantor název
9:05 9:15 3 HS Interaktivní aplikace pro výuku finanční gramotnosti
9:15 9:25 4 HS Baby story
9:25 9:35 5 HS Tvorba QE editoru
9:35 9:45 8 LN Projekt RX
9:45 9:55 22 MJ Tvorba aplikace v DirectX
9:55 10:05 39 KR Globe
10:05 10:15 52 ZE WWW stránky www.hdstudio.cz/ rekonstrukce
         
10:15 10:35     přestávka
         
10:35 11:00     VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
         
11:00 11:10 30 PN Výukové materiály - CISCO
11:10 11:20 31 PN Výukový PC
11:20 11:30 27 PN Android Car Audio Systém
11:30 11:40 29 PN Modding a tuning PC
11:40 11:50 48 TR Anifaktura
11:50 12:00 XX TR Sapa

 

Hanika Kotlářová zvítězila v Itálii se svou animacíAnimace zvítězila v itálské Imperii

Naše absolventka Hanika Kotlářová zaznamenala výrazný úspěch na Video festivalu v italské Imperii s animací Lovebook, neboť vyhrála první místo v kategorii nejlepší zahraniční animovaný film. S Hanikou, která u nás nedávno také přednášela, chystáme podrobnější rozhovor zde v rubrice //komentář. TR

 

Kino - středa 18. června

 

Všichni žáci školy navštíví ve středu 18. června 2014 filmové představení Pulp Fiction v kině Bio Centrál. Sraz před kinem v 8:45. Dozor dle rozvrhu.

Hackathon

Hackathon_2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se již stalo tradicí, naši plnoletí programátoři se zúčastnili HACKATHONU, tedy programátorského maratonu. Čtyřiadvacetihonovou soutěž v kategorii Nejlepší cross-platform aplikace ovládli s prací KdyKde Ondřej Zelenka, Jiří Groh, Tadeáš Němec a Pavel Ježek (všichni T3). Kategorii Nejlepší Windows Phone Blue App vyhrál tým ve složení Rudolf Bílek, Vítek Jarouš, Radomír Žemlička (všichni T3) a Filip Hajna (G3).

Gratulujeme

Benq Školní Ajťák - další úspěch našich studentů

V úterý 27. 5. 2014 se v pražském počítačovém klubu Re-Load uskutečnilo celorepublikové finále 5. ročníku soutěže BenQ Školní Ajťák, do kterého se letošní rok přihlásilo 6190 studentů z 98 škol. Naši školu reprezentovali studenti 1. a 3. ročníků technických oborů.

Nejlepší umístění v TOP 10 měl Tomáš Marius (T1), který se umístil na třetím místě a Michal Junek (T3), který byl těsně za ním na čtvrtém místě.

Oběma studentům gratulujeme!

 

odkaz na oficiální stránky soutěže naleznete zde:

www.grunex.com/Page/benq-skolni-ajtak-vysledky-celorepublikoveho-finale-2014/

 

 


 
Výtvarní studenti Kyberny na výstavě Tima Burtona

Mars útočí, Mrtvá nevěsta, Ukradené vánoce, Střihoruký Edward, nebo Karlíkova továrna na čokoládu, to jsou asi nejznámější díla z filmotéky, kde režisérem-výtvarníkem je Tim Burton. Ačkoliv ho prý rodiče v dětství odbývali permanentně puštěnou televizí, horory Burtona okouzlily natolik, že běžný život se mu zdá od té doby nudný. V areálu jeho pražské výstavy sestávající ze skic, ilustrací, obrazů a filmových loutek naslouchali naši studenti také půvabné filmové hudbě skladatele Dannyho Elfmana. Paralelně jsme stihli i unikátní výstavu secesního designu v Obecním domě, což potěšilo především třetí ročník, kterému do maturity zbývá už jenom rok :)

Druhé kolo přijímacího řízení na VOŠ

 

Termín 2. kola přijímacího řízení na obor Počítačová umění a design byl stanoven na pondělí 16. června od 10:00.

Volná místa v prvních ročnících

 

Škola vypisuje další kolo přijímacího řízení, na oboru Informační technologie jsou poslední tři místa. Na oboru Multimediální tvorba jsou k dispozici ještě čtyři volná místa.

 

Přihlášky a podmínky pro přijetí najdete v části Přijímací řízení.

 

Přihlášky zasílejte na adresu školy (případně osobně doručte na sekretariát školy), dotazy Vám zodpovíme na telefonu 495518777.

 

Došlé přihlášky budou vyřizovány dle data doručení.

RAW, soutěž, ve které se účastní Michal Bahounek student KYBERNY. Třetí místo už má, může ale získat druhé i první.

 

Bahounek jde do finále RAW o nejlepšího kreslíře ČR!

Málo kdo ví, že na Kyberně studuje asi nejlepší český žijící kreslíř, respektive jeden ze tří adeptů na toto umístění v soutěži RAW pořádané kreslířskou velmocí v ČR, agenturou  DRAWetc, která shromažďuje kreativní špičkové ilustrátory, storyboardisty a kreslíře komiksů, aby je nabízela zájemcům o jejich tvorbu. Jako student je Michal Bahounek opravdu složitá osobnost, ale v kresbě opravdu nemá téměř konkurenci. Finále, kdo získá titul vítěze soutěže RAW Raw Art Wrestling, proběhne 14. 6. 2014 v Praze v Radlické kulturní sportovně. Kyberna Ti fandí, Michale!  TR

Naši v EKONOMU

 

Poslední vydání týdeníku Ekonom představuje naše absolventy Jana Husáka a Daniela Kuneše jako vývojáře pro operační systém Android. Více o jejich aplikaci Big Launcher najdete i na webových stránkách novin

Nábřeží malířů

 

Třídy X1 a X2 se ve čtvrtek 29. května od 9:30 v BIO Centrál zúčastní v rámci Nábřeží malířů, které pořádá KK3 KLUB KONKRETISTŮ, promítání filmu Banksy. Poté bude následovat beseda na téma street art a umění ve veřejném prostoru. Besedovat přijdou Jan Zálešák, Štěpán Málek, Michaela Jezberová a další. Zájemci z dalších tříd se mohou k účasti zaregistrovat do úterý 20. května u Mgr. Richarda Rejthara nebo mailem na rejthar@kyberna.cz.

Náchodská Prima sezóna

 

Naši studenti se jako již tradičně účastnili filmové sekce festivalu Náchodská Prima sezóna. Oceněni byli Jiří Česák (X1) za pohádku Čertův mlýn, Vojtěch Koblížek (G4) za videoklip Rook - Drop in. Za původní videoklip VCR byly oceněny i Daniela Fialová a Jindra Eflerová (obě G3).

Gratulujeme.

Naši v krajském kole SOČ

 

V pondělí 12. dubna na Gymnáziu Josefa Kajetána Tyla v Hradci Králové proběhlo krajské kolo středoškolské odborné činnosti. Stříbrnou pozici vybojoval v oboru TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK A DIDAKTICKÉ TECHNOLOGIE tým ve složení František Vévoda, Jiří Trnavský Pavel Bezstarosti (všichni T4) s prací Interaktivní výukový systém. V oboru INFORMATIKA 2. místo patří týmu Petr Nymsa, Mikuláš Formánek Jiří Gracík (všichni I3) s internetovou dětskou knihou Baby Story a 3. místo získali  Lukáš Veteška, Martin Hruška a JIndřich Jadrný (všichni T2) s programem GLEdit.

Gratulujeme

Výsledky "státních" maturit

Dvě minuty po půlnoci z 14.5. na 15.5. naše škola obdržela výsledky společné části maturitní zkoušky.

Podle očekávání všichni naši studenti všech oborů zvládli bez problému písemnou část a didaktické testy maturity z českého i z anglického jazyka.

           Gratulujeme

Problém vznikl v matematice, kde několik studentů naší školy nesplnilo požadovaná kritéria (někteří o jediný bod!!)

 Fotografie ze slavnostního zakončení Anifilmu 

Partnerem mezinárodního festivalu Anifilm 2014

Letos nás pořadatelé téměř zapomenuli zmínit ve svých mediálních výstupech, ale faktem zůstává, že 7 statečných z Kyberny zvládlo zaopatřit výukový program až pro stovky návštěvníků Anifilmu v moderní městské hale Roháč v Třeboni. Pět dnů přicházeli zejména rodiče, aby svým dětem dopřáli možnost vytvoření vlastní animované sekvence. Některé děti pak docházely opakovaně. V naší dílně nazvané Anifaktura vzniklo téměř 50 krátkých kreslených filmů a asi polovinu z nich autoři dokončili včetně dabingu. Skutečně vřelá pochvala celému týmu, za profesionalitu pak zejména čtveřici Petrovi Chroustovskému, Matěji Ptáčkovi, Zuzce Dohnálkové a Janě Tajchmanové, kteří dokáží zcela samostatně vést a technicky zabezpečit realizaci amatérských filmů včetně nazvučení. TR

Přijímací zkoušky na VOŠ

Dne 29. 4. 2014 od 10:00 se na naší škole koná první kolo přijímacích zkoušek na obor VOŠ: Počítačová umění a design. Prosíme uchazeče, aby si přinesli domácí práce, doklady o vzdělání či praxi v oboru dle vlastního uvážení. Vzhledem k multimedialitě našeho oboru bude zkouška v souladu s vašim kreativním zaměřením (audiovize, animace, design), zvláště budete-li nás o něm předem informovat (trnka@kyberna.cz). Příhláška pro další kola je ke stažení zde

 

Nejlepší programátoři v kraji jsou z KYBERNY

 

Naši programátoři opět předvedli vynikající výsledky. V krajském kole programátorské olympiády zúročili své znalosti a dovednosti a opanovali první místa v soutěži. V kategorii PROGRAMOVACÍ JAZYKY bezkonkurenčně zvítězil Pavel Bezstarosti (T4), který na dalších medailových pozicích nechal další naše žáky - na druhém místě Lukáše Vetešku (T2) a na třetím Filipa Kopeckého (I3). V první desítce se ještě umístili David Erben (T1) a Lukáš Pohl (I3). Kategorii APLIKAČNÍ SOFTWARE ovládl Radomír Žemlička (T3), na druhém místě skončil Jan Šilhan (T4).

 

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v republikovém kole.

Úspěch v SOČ

 

Po loňském úspěchu ve středoškolské odborné činnosti naši studenti opět vyrazili za vítězstvím. V okresním kole SOČ se zapojili do soutěže ve 2 oborech, a to TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK A DIDAKTICKÉ TECHNOLOGIE a INFORMATIKA. V prvně zmiňovaném oboru se tým ve složení František Vévoda, Jiří Trnavský a Pavel Bezstarosti (všichni T4) umístil s prací Interaktivní výukový systém na 2. místě a postoupil so krajského kola. Na třetím místě ze sedmi účastníků skončili Ondřej Tauber, Jan Michalík (oba T2) a Štěpán Brýdl (G2), kteří soutěžili s prací FINNGRAM. V oboru INFORMATIKA se na první příčce umístili Lukáš Veteška, Martin Hruška a JIndřich Jadrný (všichni T2) s programem GLEdit, 2. místo a také přímý postup do krajského kola získali Petr Nymsa, Mikuláš Formánek a Jiří Gracík (všichni I3) s internetovou dětskou knihou Baby Story. Třetí místo a postup do licitace krajského kola vybojovali Jiří Šolc, David Šupík a Marcel Lonsmín (všichni T2) s pomocníkem řidiče Android audio car system.

 

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole soutěže.

 

Networking Academy Games 2014 - Kyberna opět vyhrála v celostátní soutěži


Ve dnech 4. a 5.4. 2014 se v prostorách Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze konal 9. ročník celostátní soutěže pro střední a vysoké školy Networking Academy Games 2014, který od 1.ročníku naše škola spoluorganizuje.

První den soutěže:
Jako každý rok naše škola vyslala ty nejlepší studenty, aby nás reprezentovali v kategorii HS3 – soutěž družstev.
Tento rok jsme se opět umístili v 1. polovině výsledkové listiny ze 16 středních škol z celé republiky.
Letos nás v kategorii družstev do 21 let reprezentovali studenti čtvrtých ročníků Pavel Bezstarosti, Jan Kellner a Jan Veteška.

Druhý den soutěže byl pro naše studenty ještě úspěšnější:
Ve všech kategoriích CCENT, CCNA i ITE jsme měli celkem 10 zástupců, kteří se nominovali v rámci školních kol z celkového počtu 330 studentů z celé republiky.

Nejúspěšnějším studentem se stal Pavel Ježek ze třídy T3, který vyhrál 1. místo v kategorii ITE!

Další studenti, kteří nás reprezentovali byli:
Kategorie ITE - Jan Stránský (T2), Martin Budínský (T3), Michal Junek (T3), Jiří Šimůnek (T3), David Voda (I3)
Kategorie CCENT - Lukáš Veteška (T2), František Passauer (T2)
Kategorie CCNA - Filip Krulich (I3) a Jan Kellner (T4)

VŠEM STUDENTŮM GRATULUJEME!

Výsledkovou listinu naleznete zde www.netacad-games.cz/vysledky
Více na oficiálních stránkách www.netacad-games.cz.
Všechny fotky ze soutěže naleznete zde www.netacad-games.cz/foto-2014

NAG2014NAG2014NAG2014NAG2014

AMAVET

 

Do národního finále soutěže EXPO SCINECE AMAVET postopil tým ve složení Lukáš Veteška, Martin Hruška a Jindřich Jadrný (všichni T2). V Praze budou na konci dubna bojovat o postup do celosvětového finále s prací QEditor. Přejeme hodně úspěchů.

 

Programátorská soutěž

 

V tradiční programátorské "olympiádě", kterou pořádá MŠMT opět bodovali naši studenti. V kategorii "Programovací jazyky" se mezi 14 účastníky neztratilo 6 našich, kteří postoupili do krajského kola. Zvítězil Pavel Bezstarosti (T4), druhé místo získal Lukáš Pohl (I3) a třetí Lukáš Veteška (T2). Dalšími postupujícími jsou: Filip Kopecký (I3), David Erben (T1) a Jindřich Holubovský (I3). Pouze poslední postupové místo vybojoval účastník z jiné školy. V kategorii "Aplikační software" zvítězil Jan Šilhan (T4), kterého na druhém místě následoval Radomír Žemlička (T3). I v této kategorii poslední postupové místo získal účastník z jiné školy. Gratulujeme k úspěchu a v krajském kole přejeme hodně štěstí.

NAG2014 / NetRiders Competitions (CCNA, ITESS, CCENT)

Tento rok se naše škola opět zapojila do soutěže Networking Academy Games pořádané občanským sdružením i-com-unity.

Letos se přihlásilo více jak 380 soutěžících ze středních a vysokých škol.

 

První celostátní kolo proběhlo formou online testu na všech akademiích za dozoru cisco lektorů.

Soutěžilo se ve třech kategoriích a to CCENT, CCNA a ITESS více na oficiálních stránkách soutěže viz. www.netacad-games.cz

 
Naši studenti se tentokrát zúčastnili všech tří kategorií, a to CCNA, ITESS a CCENT.

 

Studenti nám opět udělali radost a v každé kategorii se umístili v TOP 20.

Výsledky jsou k dispozici na adrese www.netacad-games.cz/vysledky

 

Celkem nás bude reprezentovat 11 účastníků v národním kole v Praze.

Gratulujeme a doufáme, že se v národním kole umístí na předních příčkách!

 

NAG2014NAG2014NAG2014NAG2014

GXG +Ondřej Pokorný

Chtěli bychom vás pozvat na další akci GXG Hradec Králové, bude se konat 25.3. v úterý v 17:00 na učebně 206.

 

Jak by se vám líbilo nebát se virů nebo ztráty dat a vůbec se nestarat o správu počítače? Nemuset převážet svůj počítač a přitom mít svoje aplikace a data všude s sebou? Volně se přesouvat mezi různými zařízeními? Chrome zařízení tohle všechno umožňují bez větší námahy. Přijďte se o nich něco dozvědět a vyzkoušet si je.

Přestaví vám je 
+Ondřej Pokorný z firmy apptocloud.com. Ondra žije kompletně v cloudu a už víc než rok používá Chromebook(y) jako primární zařízení. Výhody takového přístupu jako cloud evangelista šíří firmám i koncovým uživatelům.

Účast na akci je zdarma, ale je nutné se registrovat!

https://docs.google.com/forms/d/1oPX1JVQcSTG7B1_Qmc75Z3oHZNguHylr3Ns-aTNi46g/viewform

Správce sítí pro malé a střední organizace - nabídka kurzu pro širokou veřejnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo profesní kvalifikaci

"Správce sítí pro malé a střední organizace (kód: 26-002-M)".

Škola bude realizovat ověřovací kurz této profesní kvalifikace od druhé půlky měsíce března.

Kurz je již naplněn.

 

Kurz je v rámci ověřování zcela zdarma!

Výsledky vzdělávání:
•    vytvářet návrhy a struktury přepínaných sítí
•    vytvářet návrhy a struktury směrovaných sítí
•    vytvářet návrhy a struktury bezdrátových sítí
•    navrhovat a implementovat bezpečnost datových sítí
•    uvádět počítačové sítě do provozu a nastavovat jejich parametry
•    monitorovat provoz počítačových sítí
•    detekovat chyby v datových sítích a řešit průchodnost sítí
 

Možnosti pracovního uplatnění absolventa:
•    správce sítě
•    správce IT
•    administrátor
•    technik datových sítí

 

Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Správce sítí pro malé a střední organizace (kód: 26-002-M)" získá absolvent kurzu po složení zkoušek u autorizované osoby. Škola má zažádáno o autorizaci.

 

GXG - Google Glass na naší školegoogleglass

První event Czech Google eXperience Groups v Hradci Králové, kde se můžete podívat na Google Glass v reálném životě.
Dne 25.2. 2014 se uskuteční setkání příznivců Google Glass na učebně 206 od 17:00.

 

Stále je možnost se přihlásit - další informace na www.gug.cz

Přihlásit se můžete zde

Workshop a přednáška ARCHICAD

Archicad 16

Zejména pro studenty 4. ročníku grafiky jsme připravili přednášku a workshop našeho absolventa Karla Marka, který v současné době suduje Environmental design (Atelier architektury) na Technické univerzitě Liberec. Máte-li zájem o rychlý přehled práce v programu Archicad, přijďte v úterý 25. 2. 2014 od 15:00 hodin na učebnu 413. Program Archicad si v demoverzi můžete stáhnout na tomto odkazu.

 

Zajímavý rozhovor s naším studentem Markem Kotalou

Můžete si ho přečíst na internetovém serveru Podnikator.cz. Interview začíná slovy: "Nejlepší investice byla do vzdělání", děkujeme, Marku.

 

Termíny SOČ a PROJEKTOVÝCH DNŮ ve školním roce 2013/2014

Školní kolo SOČ proběhne jako tradičně ve 2 etapách, studenti, kteří chtějí práci do soutěže přihlásit, musí absolvovat obě části. Všechny přihlášky před registrací na www.soc.cz konzultujte u Mgr. Richarda Rejthara. Termínům SOČ jsou ve 2. pololetí přizpůsobeny i projektové dny.

 

17. února 2014           PROJEKTOVÝ DEN

26. února 2014           PROJEKTOVÝ DEN

11. března 2014         1. etapa školního kola SOČ

20. března 2014         2. etapa školního kola SOČ

21. března 2014         PROJEKTOVÝ DEN

24. března 2014         termín přihlášení do okresního kola SOČ

7. dubna 2014            okresní kolo SOČ

23. dubna 2014          PROJEKTOVÝ DEN

28. dubna 2014          termín přihlášení do krajského kola SOČ

12. května 2014          krajské kolo SOČ

27. května 2014          PROJEKTOVÝ DEN

13.-15. června 2014  celostátní kolo SOČ

19. června 2014         ZÁVĚREČNÝ PROJEKTOVÝ DEN

 

Android seminář v "Coolworkingu"seminar_Android

 

Vybraní studenti 1. až 3. ročníků oboru Programování se dnes 13.2.2014 zúčastnili odborného semináře na půdě coolworkingového centra v Hradci Králové viz

http://www.coolworking.cz/

 

skoleni_Android

Seminář vedli naši bývalí studenti Jaroslav Nechanický a Pavel Tupec, kteří předvedli

profesionální výkon a ukázali nám problematiku platformy Android.

Odkaz na jejich webové stránky naleznete zde http://www.programm.cz/.

 

Děkujeme za skvělou přednášku a přejeme mnoho studijních a pracovních úspěchů.

Nové Centrum odborné přípravy pro grafiky

Záběr z připravené dílny, v popředí vzorníky textilních fólií, dále papírové role, plotry a zcela vzadu stojan s fóliemi

Dalším krokem v přípravě studentů na reálné zaměstnání v reklamním a polygrafickém průmyslu je spolupráce naší školy při vzniku Centra odborné přípravy pro grafiky v Hradci Králové.

Studenti získají příležitost vyzkoušet si reklamní technologie: sublimační tisk, potisk textilií, reklamních předmětů, dokonce i polepy vozidel fóliemi, včetně tzv. karbonové fólie, která je velmi náročná na zpracování. První skupina studentů zahájí praktickou výuku v rámci studentských projektů již 17. února. Kromě jiného si v rámci této praxe mohou studenti vyrobit i reklamní předměty pro potřeby školy i svoji potřebu.

Poté co bude centrum vybudováno a provoz odzkoušen bude centrum sloužit i pro jiné graficky zaměřené školy.

Přijímací řízení na PROGRAMOVÁNÍ a POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Přihlášky na RVP INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - ŠVP PROGRAMOVÁNÍ a ŠVP POČÍTAČOVÉ SÍTĚ zasílejte do 15. března 2014 na sekretariát školy. Přihlášku najdete zde.

Přijímací řízení proběhne dle zveřejněných kritérií na webu školy (hodnocení v předchozím studiu a další skutečnosti osvědčující vhodné vědomosti, schopnosti a zájmy uchazeče). Po zaevidování přihlášky škola zašle uchazeči identifikační číslo. Výsledky budou zveřejněny v souladu se zákonem v dubnu 2014.

Opět excelentní v Excelenci

 

Hradecká Kybernetika opět zabodovala a potvrdila kvalitu vzdělání svých studentů. V projektu Excelence vyhlašovaném MŠMT obsadila v Královehradeckém kraji 3. místo za Jiráskovým gymnáziem a Gymnáziem Boženy Němcové. V celorepublikovém srovnání naše škola zaostala pouze za čtveřicí odborných škol. SŠ a VOŠAK tak zopakovala loňský úspěch a díky výsledkům svých studentů v soutěžích, dokládá vysoký stupeň vzdělání. 

 

Celkový přehled výsledků soutěže Excelence 2012

 

Děkujeme všem, kdo se na úspěchu školy podíleli.

 

ELEKTROMONTÉR FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu autorizovalo naši školu pro profesní kvalifikaci Elektromontér fotovoltaických systémů, 26-014-H.

Škola bude realizovat zkoušky od měsíce dubna (po ukončení školení). Zde je přihláška ke zkoušce.

 

(Školení je již obsazeno. Začíná dne 7.2.2014 předběžně ve 13.00 hod.)

 

 

Třída programátorů Kyberny roku 2014


  
Maturitní ples SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky

Maturitní ples proběhl v pátek 10. ledna 2014  v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Fotografie ukazuje tentokrát silnou a progresivní třídu programátorů T4. 

Poslední řada: Jan Veteška, Miroslav Dostál, Jirka Trnavský, Pavel Bezstarosti, Vašek Holler, Daniel Horáček, Tomáš Brzek, Michal Boháček.

Předposlední: Adam Ryba, Fedor Haljuk, Dominik Štumper, Tomáš Vohralík, Jan Kellner, Radek Plesl, Jakub Kalina.

Třetí řada: František Vévoda, Lukáš Bečan, Tomáš Čermák, Robert Danyi, Daniel Benda

Druhá řada: Ondřej Javorka, Jiří Serbus, Martin Morávek

První řada: Jaroslav Volf 

Přijímací řízení na RVP Multimediální tvorba - obor Počítačová grafika

 

Přihlášky na umělecký obor Pořítačová grafika se podávají do 30. listopadu 2013. Příjímací zkoušky jsou stanoveny na pátek 3. a pondělí 6. ledna 2014. Uchazeč si vybere jeden z termínů, který označí na přihlášce, kterou najdete na webových stránkách školy - http://www.ssakhk.cz/?prijimaci_rizeni

Praktickou část přijímacího řízení lze vykonat následujícími formami (uchazeč mezi nimi volí zpravidla jednu): klasickou kresbou, prostorovou tvorbou, fotografováním, filmováním, animací, nebo návrhem grafického designu. Práce trvá dvě hodiny a téma bude oznámeno uchazečům v den přijímacích zkoušek. Kromě klasické kresby si obvykle uchazeč přináší vlastní vybavení, které mu ovšem po včasném požadavku může být zapůjčeno školou. Kromě části praktické uchazeč přinese ještě domácí práce a vykoná ústní pohovor.

Přihlášky na technické obory Programování a Počítačové sítě (RVP Informační technologie) se podávají do 15. března 2014

 

Úspěchy našich studentů

 

Na sklonku kalendářního roku proběhlo několik soutěží, ve kterých bodovali naši studenti. V 6. ročníku Celostátní soutěže v oboru eletrotechniky - programování jednočipů PIC 16F84 v Českých Budějovicích obhájil s naprostým přehledem loňské vítězství Pavel Bezstarosti (T4). 

V 7. ročníku celostátní soutěže v modelování podle modelu - hlava podle sádrového modelu na výstavišti v Českých Budějovicích obsadil Michal Bahounek (G3) 3. místo. 

V soutěži Merkur perFEKT Challange, kterou pořádala Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, zvítězil v kategorii "Samohybný pásovec s dálkovým rádiovým ovládáním" tým ve složení Jan Michalík, David Miler, Jan Stránský (všichni T2) a Pavel Bezstarosti (T4). Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v navazujícím kole soutěže.

 

Exkurze ve firmě Foxconn (Pardubice)

 

Ve čtvrtek 14. listopadu 2013 se uskutečnila exkurze do výrobních prostor firmy Foxconn.

Třída T3 a I3 navštívila pardubickou pobočku, která je primárně zaměřena na výrobu stolních PC, workstations, notebooků, all in one pc či CISCO prvků.

 

webové stránky firmy Foxconn http://www.foxconn.cz/

 

foxconn_2013

Nejslavnější absolvent Kyberny je Václav Krejčí, zná ho celý svět! 

     Nenapadají mě ani slova, jak vyjádřit obdiv k člověku, kterého už měsíc velebí tolik lidí a jemuž se teď říká God of Word (Bůh Wordu). Všem odhalil netušené grafické možnosti Microsoft Wordu srovnatelné pouze s Photoshopem, a zároveň své vlastní všestranné know-how. Jeho instruktážní video, jak ve Wordu udělat vektorový obrázek mobilu s novým IOs7 vidělo za jediný den 1,5 milionu lidí z celé planety a dnes je to již dvojnásobek. Václav Krejčí slíbil, že se k nám zase vrátí v brzku přednášet, momentálně je vázán profesně jinde. Milí rodičové, na tomto odkazu naleznete podrobnosti o autorovi videa, zároveň to svědčí o nevídaných možnostech uplatnění absolventů naší školy. Děkujeme Ti Václave. TR

 

 

Proběhlo další školení lektorů Cisco Networking Academy Programu.

V době podzimních prázdnin proběhlo na naší škole další školení lektorů IT Essentials pořádáné pod záštitou sdružení i-com-unity o.s. pod vedením našeho učitele a lektora kurzu Miloslava Pence.

Lektoři se během pěti dnů dozvěděli vše o problematice kurzu IT Essentials v5.0 a zároveň se naučili využívat nového prostředí NetSpace. Všichni lektoři úspěšně splnili kritéria pro získání certifikace instruktora pro IT Essentials a tímto jim blahopřejeme. Úspěšně prošli všemi moduly, průběžnými testy, praktickou částí restavby počítačesamozřejměfinálním testem.

Děkujeme všem za účast a gratulujeme k získání certifikace.

 

Další významný úspěch v soutěži Cisco NetRiders!

Dne 24. září 2013 se uskutečnilo finále soutěže CCNA International NetRiders (Europe, Russia/CIS, Middle East and Africa). Soutěže se zúčastnili studenti středních i vysokých škol dohromady.

Naši školu reprezentoval Jakub Šimek (na fotografii uprostřed) - náš čerstvý absolvent a aktuálně student ČVUT Praha, který se nominoval z prvního místa v celostátním kole, jež se konalo 23.3.2013 v Praze na fakultě ČVUT v rámci Networking Academy Games 2013. Jakub se umístil mezi 172 soutěžícími ze 63 států na nádherném 18. místě a opět byl lepší než čeští vysokoškoláci viz výsledky.

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů na vysoké škole!

NetRiders_Simek

SNÍŽENÍ ŠKOLNÉHO PRO PRVNÍ ROČNÍK VOŠ!

Vedení školy snížilo školné pro první ročník VOŠ o 15 700,- korun na 29 900,- Kč.. 

Absolventi středoškolského studia naší školy vytvořili první studijní skupinu – vyšší studium je úspěšně otevřeno.

Přijímací řízení stále probíhá až do 27.9.2013, stále jsou volná místa v prvním ročníku. Uchazeči mohou podat přihlášku ke studiu a budou pozváni na talentové zkoušky a pohovor. Během pohovoru uchazeč představí sebe a portfolio vlastních výtvarných prací na libovolném prezentačním médiu. 

reklamní banner s pobídkou ke studiu na VOŠ Kyberna

 

Škola od 1. 9. 2013 zahajuje výuku vyššího studia v akreditovaném programu

82-43-N/08  Počítačová umění a design

 

Informace o studiu získáte kontaktováním uměleckého vedoucího oboru Mgr. MgA. Pavla Trnky, nebo na speciálních informačních dnech vypsaných v průběhu celého školního roku.

 

V prvním roce nabíráme pouze omezený počet studentů.

Neváhejte s přihláškou

 

Dosud přihlášeno:

Noví uchazeči:      4 studenti

Absolventi školy:  10 studentů

 

 

Večer se studentskými filmy

Na Letní filmové škole v Uherském Hradišti se představí šestnáct krátkých animovaných i hraných filmů ze sedmi středních i vysokých škol, mezi nimiž nechybí snímky studentů z Kyberny.

Přímý přenos bude přenášet ČT2 v sobotu 27. 7. od 22:00.

Přejeme příjemnou zábavu.

 

Škola v souvislosti s rozšířením studia mění název

Dne 20.6.2013 je provedena v obchodním rejsříku změna názvu naší školy na

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.

Žádný další podstatný parametr školy se nemění!!!  (Kromě PSČ na 500 03)

Podrobnosti o vyšším studiu sdělíme veřejnosti okamžitě po zápisu příslušných údajů do školského rejstříku.

 

Vítěztví v Celostátní matematické soutěži

 

Loňský úspěch zopakoval Radomír Žemlička (T2) a obhájil prvenství v Celostátní matematické soutěži. Tentokrát porazil 311 soutěžích ze středních odborných škol v ČR a zvítězil v kagorii studentů druhých ročníků. Gratulujeme.

www.oavm.cz/aktuality/vysledky-celostatni-matematicke-souteze-2

Krajská soutěž v programování

 

Po úspěchu v okresním kole zopakovali naši žáci svoji výbornou pověst i v krajském kole. Vítězství si odnesli Lukáš Pohl (I2) v kategorii PROGRAMOVÁNÍ a Jakub Kalina (T3) v kategorii WEB. Bronzovou pozici vybojoval v prvně jmenované kategorii Matěj Pokorný (T4). Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

Oficiální výsledky jsou k dispozici zde http://www.barak.cz/dokumenty/DDM-Soutez-kraj-2013-vysledky.pdf

 

 

Drtivé vítězství v programátorském Hackathonu

 

V Technologickém centru Hradec Králové se 18. dubna 2013 uskutečnil „programátorský půlmaratón“ organizovaný firmou Microsoft. Týmy maximálně 4 lidí měly vytvořit během limitu 12 hodin aplikaci a odprezentovat ji před odbornou porotou. Naši studenti potvrdili svoji vynikající pověst a obsadili první tři místa. Tým ve složení Pavel Ježek, Tomáš Balihar (oba T2), Jindřich Holubovský (I2) a Filip Hajna (G2) zvítězil, na druhém místě se umístili Tadeáš Němec (T2), Adam Ryba (T3) a Tomáš Kadavý (G2). Bronzovou pozici vybojovali Pavel Bezstarosti, Robert Danyi, Daniel Benda (T3) a Tomáš Snop (G3). Soutěže se celkem zúčastnilo 34 programátorů ze středních a vysokých škol.

Gratulujeme k úspěchu.

 

Office Arena 2013 - regionální kolo soutěže se koná na naší škole

 

Letos poprvé se naše škola účastní soutěže "Office Arena 2013", kterou organizuje Microsoft Česká republika.

Cílem soutěže je porovnat a zhodnotit znalosti žáků základních a středních škol všech krajů České republiky při práci s aplikacemi Microsoft Office. Účastníci budou dokazovat nejen svou technickou znalost, ale zároveň musí zvládnout neméně důležitou část soutěže: prezentační a komunikačních dovednosti.

Naši studenti Ondřej LádrVojtěch Jakub ze třídy T1 byli nominováni jako nejlepší zástupci školního kola a zároveň vybráni odbornou porotou pořadatele soutěže do regionálního kola, které se bude konat ve spolupráci s Technologickým centrem Hradec Králové na naší škole viz. www.soutez-arena.cz/organizace-souteze.aspx

Termín je 24.dubna od 10:00.

Všichni účastníci byli obesláni s podrobnými informacemi o konání soutěže.

Oficiální stránky soutěže a organizaci regionálního kola naleznete zde www.soutez-arena.cz


Gratulujeme našim studentům a přejeme hodně štěstí v regionálním kole.

Networking Academy Games 2013 - Kyberna vypálila rybník vysokoškolákům

Po včerejším triumfu jsme opět zvítězili!

Jakub Šimek ze čtvrtého ročníku vyhrál celostátní kolo, kam se nominovalo TOP 20 studentů z VŠ a SŠ z celé republiky.
Porazil studenty například z ČVUT Praha, VUT Brno či ZČU Plzeň.

Výsledky naleznete zde www.netacad-games.cz/vysledky/2013-narodni-kolo-ccna

Další excelentní výsledek zajistil Pavel Bezstarosti ze třetího ročníku, který zvítězil v kategorii ITESS, kde porazil studenty středních škol z celé republiky.

Výsledky naleznete zde www.netacad-games.cz/vysledky/2013---netriders-ite---narodni-kolo

OBĚMA MOC GRATULUJEME!!!
netriders2013_01netrides2013_02netriders_2013_03

Networking Academy Games 2013 - Kyberna opět vyhrála celostátní soutěž

 

Ve dnech 22. a 23.3.2013 se v prostorách Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze konal 8. ročník celostátní soutěže pro střední a vysoké školy Networking Academy Games 2013.

Jako každý rok naše škola vyslala ty nejlepší studenty, aby nás reprezentovali v kategorii HS3 – soutěž družstev.

Tento rok jsme se opět po několika letech umístili na výborném 1. místě ze 16 středních škol z celé republiky.

Letos nás v kategorii družstev do 21 let reprezentovali studenti čtvrtých ročníků,  
Zdeněk Krajčí, Radek Svatoň a Jakub Šimek.

Studenti vyhráli kromě Apple iPad Mini i možnost studovat na Fakultě informačních technologii na ČVUT v Praze, kterou asi využijí. Byl to dárek děkana fakulty (prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.)

Výsledkovou listinu naleznete zde www.netacad-games.cz/vysledky/2013-hs3-narodni

Studentům pod výborným vedením instruktora Ondřeje Šintáka GRATULUJEME a zítra držíme palce oběma našim studentům.

Reportáž o soutěži natočila i Česká televize (ČT24) viz video

Více na oficiálních stránkách www.netacad-games.cz.

Networking Academy Games 2013 / NetRiders Competitions (CCNA, ITESS)

Tento rok se naše škola opět zapojila do soutěže Networking Academy Games pořádané občanským sdružením i-com-unity.

Letos se zúčastnilo více jak 350 soutěžících ze středních a vysokých škol.

 

První celostátní kolo proběhlo formou online testu na všech akademiích za dozoru cisco lektorů.

Soutěžilo se ve třech kategoriích a to CCENT, CCNA a ITESS více na oficiálních stránkách soutěže viz. www.netacad-games.cz

 
Naši studenti se účastnili pouze dvou kategorií, a to CCNA a ITESS, které jsou určené pro vyšší ročníky - nad 18 let.

 

Studenti Pavel Bezstarosti (T3) v kategorii ITESS a Jakub Šimek (I4) v kategorii CCNA se kvalifikovali do nejlepší dvacítky a budou se účastnit národního kola pořádaného na Fakultě informáčních technologií v Praze.

Výsledky jsou k dispozici na stránkách soutěže viz. www.netacad-games.cz/vysledky

 

Gratulujeme a držíme palce!

netridersnetridersnetridersnetriders

IT JUNIOR 2013 - další úspěch našich studentů na celostátním kole

Naši studenti dosáhli velice pěkného umístění v celostátním kole IT Junior 2013 tentokrát pořádané v Ostravě. V kategorii týmů naši zástupci získali pěkné 3. místo. V kategorii jednotlivců obsadil Adam Ležák (T4) nádherné 3. místo a nováček soutěže a jediný zástupce 1. ročníku Jan Stránský (T1) obsadil 8. místo z celkového počtu dvaceti účastníků.

Výsledky celostátního kola naleznete zde.

Stránka letošního ročníku a detailní informace jsou k dispozici na adrese 

www.teleinformatika.eu/soutez-it-junior.php

Gratulujeme! JanStransky

Přijímací řízení na ŠVP Programování a Počítačové sítě

Přihlášky na ŠVP Programování a Počítačové sítě zasílejte do 15. března 2013 na sekretariát školy. Přijímací řízení proběhne dle zveřejněných kritérií na webu školy (hodnocení v předchozím studiu a další skutečnosti osvědčující vhodné vědomosti, schopnosti a zájmy uchazeče). Po zaevidování přihlášky škola zašle uchazeči identifikační číslo. Výsledky budou zveřejněny v souladu se zákonem 22. dubna 2013.

Kyberna opět na špici

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky programu Excelence středních škol 2012.

Střední škola aplikované kybernetiky překonala všechny zúčastněné soukromé školy, z dotačního programu obdržela celkem 140.832,- Kč, ostatní soukromé školy skončily daleko za námi.

Zajímavé je i srovnání v rámci všech škol. V tomto měřítku jsme v Královehradeckém kraji vybojovali 2. pozici za Gymnáziem J.K. Tyla, které za úspěchy svých žáků v soutěžích obdrželo o 2.874,- Kč více. V přepočtu na počet žáků školy ale máme výsledky lepší.

Při republikovém porovnání průmyslových škol, je opět zřejmé, že naše škola si zachovává výlučné postavení. V tomto srovnání jsme obsadili 4. místo za SPŠ SE a VOŠ Liberec, SPŠCH Brno a VOŠ a SPŠE Plzeň. Všechny tyto školy však mají výrazně větší počet žáků než naše.

Hlavním cílem programu je podpora talentů formou rozšíření péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v návaznosti na podporu aktivit pedagogických pracovníků zaměřených na tyto žáky. V druhém ročníku tohoto programu bylo rozděleno 20 mil. Kč mezi 385 středních škol.  V programu byly přiděleny body 3 800 žákům za umístění v krajských, ústředních a mezinárodních kolech v 98 soutěžích a kategoriích.

Podrobnosti o projektu a kompletní výsledky najdete na webu MŠMT www.msmt.cz/mladez/vysledky-rozvojoveho-programu-excelence-strednich-skol-2012

Naši studenti se zúčastnili 5. ročníku národního kola soutěže "Bobřík informatiky"

 

bobrik01

Soutěžilo se v kategoriích „Junior“ (studenti 1. a 2. ročníků) a „Senior“
(studenti 3. a 4. ročníků) technických oborů.

Z naší školy se zúčastnilo celkem 95 studentů.

Otázky se lišily svojí náročností, zaměřením a způsobem řešení.

Jednalo se o digitální gramotnost, informační technologie v každodenním životě, technické otázky, společenské souvislosti používání technologií, algoritmizace a programování, porozumění informacím a jejich reprezentace, strukturám a řešení problémů (hádanky, logika, matematické základy informatiky).

Více informací o soutěži na oficiálních stránkách soutěže www.ibobr.cz

bobrik02

Výsledky soutěže nás velice potěšily:

1. V kategorii „Junior“ soutěžilo celkem 5509 studentů.

Nejlepším řešitelem byl student Jindřich Holubovský  (I2), který dosáhl plného počtu bodů, a tak se umístil společně s dalšími devíti studenty z jiných škol na 1. místě.

2. V kategorii „Senior“ soutěžilo celkem 2649 studentů.

Nejlepší z našich byl Daniel Vítek  (T4), který se umístil na nádherném 27. místě.

 

Gratulujeme!

 

itjunior02

Vítězství našich studentů na národní a mezinárodní soutěži 

IT JUNIOR 2012.

 

Naši studenti dosáhli vynikajícího umístění v mezinárodním kole IT Junior 2012 v Praze.

V kategorii týmů naši zástupci zvítězili. V kategorii jednotlivců obsadil Adam Ležák (T4)

nádherné 1. místo a Jan Kodeš (T4) 2. místo z celkového počtu dvaceti účastníků z Čech,

Slovenska, Polska a Německa. Poprvé se utkání zúčastnili i kantoři z jednotlivých školy a i v této

kategorii jsme zabodovali - učitel Miloslav Penc získal 1.místo (3. foto)

 

V národním nominačním kole se umístil Adam Ležák na 1. místě a Jan Kodeš na šestém,

celkově jako tým byli na prvním místě. (1. a 2. foto)

 

Výsledky mezinárodní soutěže naleznete zde.

 

Oficiální stránka soutěže a detailní informace jsou k dispozici na adrese http://www.it-junior.eu/ 

 

Gratulujeme!

 

Pro děti jsme uskutečnili animační workshop v nádherných prostorách Muzea východních Čech. Podpořili jsme tak festival nezávislých filmů CinemaOpen.

 

Designem proti pokusům na zvířatech

Žák třetího ročníku Počítačové grafiky Lukáš Zajíc obsadil třetí místo v celostátní designérské soutěži „Designem proti pokusům na zvířatech“. Úkolem bylo vytvořit kreativní a přesvědčivý návrh na tričko upozorňující na fakt, že pokusy na zvířatech
jsou kruté a zbytečné.

 

officiální stránky souteže 

 

Úspěch našich studentů v evropském kole soutěže Cisco NetRiders IT Essentials

 

Tento rok se poprvé Česká republika zapojila do soutěže CISCO NetRiders IT Essentials.netriders01

První tři studenti národního kola se zároveň zúčastnili evropského kola,
které pořádala Rumunská univerzita (UPB, Facultatea de Automatica si Calculatoare).
  
Studenti Jan Kodeš, Adam LežákJakub Watte ze Střední školy aplikované kybernetikyHradci Králové se umístili na velice pěkném 4., 5. a 13. místě mezi 25 účastníky z 9 států Evropy.
  
Soutěž probíhala 29.6. od 10:00 do 14:00 pod dohledem proktora Radovana Igliara z I-COM-UNITY / ASC na Střední škole aplikované kybernetiky.netriders02
  
Testování probíhalo v online režimu řízeném přes WebEx organizátorkou Lucio Ruscolete z Rumunské univerzity.

Testovalo se ve dvou fázích:
1.    Teoretický test / 100 otázek / 60 minut
2.    Praktický test / 20 úkolů v Packet Traceru / 60 minut

 

Gratulujeme!

Úspěch v ústředním kole ČR Soutěže v programování

 

Jako každoročně i letos se naši žáci zúčastnili několikakolového Mistrovství ČR v programování, které už dlouhá léta pořádá Stanice techniků Vyšehrad. Jako jediní jsme měli ve finále více soutěžících. Tentokrát dokonce čtyři, z toho 2 se umístili v první desítce. Stříbrnou medaili si z Janských Lázní odváží Michael Pokorný (T4), na osmém místě skončil Jakub Šimek (I3). Gratulujeme k úspěchu.

Na škole proběhla v lednu komplexní inspekce

 

Zprávu z inspekce si můžete prostudovat na webu České školní inspekce nebo přímo na tomto odkazu.

 

Doporučujeme všem vyhledat si i zprávy ostatních škol a porovnat s naší.

©2013 Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. , Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové
Informace o škole: info@ssakhk.cz, webmaster: Mercl Martin