foto: Martin Kříž

Ohnivý ples Kyberny

Ples k 20. výročí byl kreativní jak po stránce organizační, tak díky výrazným nápadům slavnostních nástupů maturantů. Završila to ohňová show žonglérské skupiny Oops i nadšení čtvrťáků, kteří se ten den v přijímačkách dostali do druhého kola. Absolventi, kteří se k nám na návštěvu letos vrátili s titulem z různých VŠ, pěli vesměs ódy na užitečnost svého počítačového know-how. Nenápadná, leč non stop využitá atrakce našeho učitele, fotografa Jiřího Petery pracovala až do druhé ranní.

Třídní učitelé maturitních tříd to nemají jednoduché. Ilona Mayerová, Zlata Karpíšková a Miloslav Penc udělali maximum nejen pro to, aby své čtvrťáky připravili k nadcházející maturitě, ale nenechali je bez pomoci ani při organizaci, nacvičování a realizaci veškerých plesových příprav. Že si toho studenti cení, zaznělo u každé ze tříd. 
 
Nejoddaněji to vyjádřila třída I4 pedagoga Miloslava Pence, který vyniká odborností, přísností i důsledností a jehož skvěle hodnotila například i nedávná školní inspekce. Jeho třída měla první výstup. Rituálně usedla do půdorysu „I4“ (skoro to vypadalo, že v řadách klečí) a hlubokými hlasy recitovala téměř duchovní chvalozpěv: „Otec Miloslav měl osmnáct synů, osmnáct synů otec Miloslav měl…“  Dodatečně se ukázalo, že tam bylo ještě něco o paření, ale to naštěstí zaniklo v hlasitějším prvním dvojverší. 

Slavnostní nástup třídy I4 odříkávající mantru na svého třídního učitele, foto Pavel Trnka

Osmnáct synů Miloslava Pence, foto: Pavel Trnka
Zlata Karpíšková dostala překrásný pugét s šerpou třídy T4 a její programátoři, kteří jsou jinak skutečně elitou ve svém oboru, se rozhodli neskrývat před maturitou svůj strach. Zřejmě proto se po vzoru starověkých Inků či Aztéků rozhodli teatrálně dva své kamarády obětovat už přímo ten den, tedy přímo na plese. Nakráčeli do sálu s latinsky přednášeným textem: „My technici čtvrtého ročníku tě vzýváme mocný Taxete. Vzýváme tě a přinášíme ti dvě mladé duše k obětovaní. Dovol nám technikům projit zbytkem tohoto roku a maturitní zkouškou.“ Naštěstí své vystoupení těsně před exekucí zařízli. 

Třída T4 se rozhodla obětovat dva své bližní, aby zbytek úspěšně odmaturoval. Foto Martin Křít s úpravou Pavla Trnky, přidány výjevy z aztéckých dokumentů
Obětování spolužáků, aby ostatní mohli uspět u maturity,  foto uprostřed: Martin Kříž
Asi nejdojemnějším však byl spontánní výrok Báry Horáčkové pronesený v plné síle reproduktorů velkého sálu Aldis: „Paní učitelko Ilono Mayerová, my Vás máme z celého srdce rádi, paní učitelko…, MILUJEME VÁS!“ 

Studentská show měla jednoznačně svou gradaci a napětí vyvolávalo hlavně časové oddělování očekávaných příspěvků. Proto když konečně začalo taneční vystoupení grafiků (coby slavnostní nástup), provázely jej projevy nadšení. Třída G4 pak předvedla moderní a špičkově nacvičenou choreografii v barevných sladěných trikových kostýmech. Pozornost k sobě v závěru jejich vystoupení okamžitě upoutal Matěj Kroužil, který si lehnul na podlahu a předvedl nezapomenutelný breakdance. Aplaus byl upřímný a dlouhý.

Fotografie vystoupení G4 na plese Kyberny 2018. Foto od Barbory Horáčkové
Vystoupení G4, foto: od Báry Horáčkové
To jsme však ještě netušili, že letos nastoupí i poloprofesionální žonglérská skupina Oops. Jaké milé bylo překvapení, když mezi tančícími umělci byl i již téměř absolvent naší grafické VOŠ Radek Jedlička. Prostor se díky nim naplnil vůní vzácné a pro svou vysokou cenu jen k slavnostem používané palivové směsi Pyrofluid. V setmělé atmosféře sálu s dřevěným obložením, kde se nesmí ani škrtnout zápalkou, bylo jejich vystoupení vzrušující a perfektní tečkou. 

Vystoupení skupiny Oops na plese Kyberny, foto: Pavel Trnka
Ohnivá show na plese Kyberny, foto: Pavel Trnka
Osobně mám na každém plese Kyberny vždy nejradši setkání s absolventy, po kterých se nám samozřejmě stýská. Hned u vchodu mě oslnila nová uniforma Jana Neušla, DiS., kterému vzdělání čistě od nás plně stačí na kariérní růst, jak sám řekl. Pár let ze školy a už je v HZS Libereckého kraje poručíkem. Uplatnil se před tím i jako počítačový grafik, zastal přitom dokonce naráz hned dva pracovní úvazky, přesto dal nakonec přednost zachraňování životů.
Téměř každoročně se sem vrací dnes už legendární Ondřej Šinták nebo Jan Husák zvaný „Ace“ a další, kteří u nás nejen studovali, ale i vyučovali. Mladším ročníkům neškodí připomenout, že Ace byl iniciátorem vzniku grafického oboru naší školy. 
Přichází sem i celá řada dívek. Většinou už mají bakalářský, magisterský nebo inženýrský titul. Baví nás historkami o vyučujících jiných škol, například: „Učitelka si stěžovala, že jí nefunguje projektor, ale ukázalo se, že si zapomněla zapnout počítač.“  Denisa Jarská studující třetím rokem na MU v Brně nás zase překvapila tvrzením, že z naší školy je na studium historie prý lépe připravená než studenti gymnázií: „Jsou z gymnázia a brečej!“ popisuje situaci: „Byli zvyklí být ve škole do dvou, do tří a pak frr domů, plus žádný, nebo maximálně jeden úkol. Zatímco já se v tom návalu práce cítím přirozeně a dobře.“  Bc. Tereza Špíglová praktikující propagační marketing by se moc ráda vrátila zpět do Hradce. Chce si tu najít dobrou práci a zde žít, protože naše město jí ze všech nejvíc učarovalo.

Milovaný pedagog a fotograf Jiří Petera na plese Kyberny, foto: Pavel Trnka
Milovaný pedagog a fotograf Jiří Petera, foto: Pavel Trnka

 
Návštěvníci plesu se během akce fotografovali u učitele Jiřího Petery. Ten své fotografické náčiní, které letos prostorově nabylo o sadu profi světel a obrovské plátno, půjčil chvílemi i několika zdatnějším studentům. Chtěl, aby se trochu otrkali v oborové praxi. Byli mu za to vděční a z toho, co se naučili, měli nefalšovanou radost. Přesto byl Jiří Petera na konci plesu ve dvě ráno dokonale unaven, protože, než aby si atmosféru sám užil, rozdával zase radost druhým. Zní to asi nadneseně a hloupě, ale grafik, který prošel Kybernou a nevzpomíná na něj s láskou snad neexistuje. V základu je vždy nutná poctivost, hluboký zájem o vyučovaný obor a odpovědnost za to, jak studenty vychováme a učíme.
Je radost vidět, jak už i naši mladí studenti ve druhém ročníku (jeden přišel na ples s vrtulkou na hlavě) do budoucna plánují své vlastní vystoupení a hádají se při tom. Chystají show a film nazvaný Mateřinka, kde budou vystupovat v plínkách a prádélku.

Pan Vrtulka na plese Kyberny 2018, foto Pavel Trnka
Pan Vrtulkana na plese Kyberny 2018, foto: Pavel Trnka